Olšanské náměstí 1783/7, Praha-Žižkov 775 356 776

Bolest, bolesti zad, kloubů Praha

Vážení pacienti,
vítáme Vás na internetových stránkách naší ordinace.

Provozovatel soukromé ordinace:
MUDr. Josef Jodl - atestovaný revmatolog

Lékař je specialista se dvěma atestacemi (interna , revmatologie ), dlouhá léta pracoval v Ústřední vojenské nemocnici v Praze Střešovicích na oddělení revmatologie,rehabilitace a fyziatrie, v rehabilitačním zařízení této nemocnice na Slapech. Práce s pacienty s bolestí zad, bolestí kloubů, artroz. Poté vedl oddělení fyziatrie, rehabilitace a revmatologie na poliklinice Praha 8. Od r.1992 provozuje tuto první privátní specializovanou ordinaci pro pohybový aparát s programem Bolest zad, bolest kloubů a svalů , artrozy.

Ordinace je jedinečná tím, že se neobjednává. Léčba ihned bez čekání. To umožňuje léčbu velmi efektivní což pacienti maximálně ocení. Fungování tohoto systému je umožněno přímou platbou - bez pojišťovny. Jinak by léčba byla dostupná (pro obrovský počet postižených) jako v jiných zařízeních - za 4-7 týdnù ,což je z hlediska trpícího pacienta zcela nepřijatelné.

Druhá vyjjímečnost spočívá v přímé léčbě postižené lokality bez postižení ostatních struktur což u jiných typů therapie nlze vyloučit /chemické látky v perorálním užívání a pod/ a rychlost uzdravujícího procesu s denodenní, intensitou, a tím zrychlení uzdravení.Proto převaha velkého počtu pacientů je z řady lidí, kterí si nemohou dovolit "prostonané dny" s nekonečným vysedáváním v čekárnách a přizpůsobováním dlouhých termínů návštěv,druhá skupina pak těch co si prošli kolečko lékařů zabývajících se touto problematikou a jsou s výsledky nespokojeni.

Fotogalerie

Priority naší ordinace:

  • vyšetření a léčba ihned, bez dlouhých objednacích termínů, bez čekání v čekárnách
  • nejvýhodnější a nejšetrnější léčba k vašim ostatním tělesným systémům
  • nejrychlejší výsledný efekt daný intensivností s denodenní frekvencí /bez komplikací v průměru 5-10 dní /

Provozní režim:
Pacient po předběžném telefonickém spojení je informován o charakteru tohoto zdravotnického zařízení, je mu nabídnuto, že nejpozději druhý den ráno má možnost dostavit se do ordinace, kde bez čekání je ihned lékařem vyšetřen, je mu stanovena diagnóza s možností intenzivní týdenní léčby s každodenní frekvencí, je mu vysvětleno, jaké procedury by byly nasazeny a stanovena finanční úhrada pro tuto terapii. Pacient má možnost volby – buďto je pro něj nepřijatelná, nebo má možnost si vše rozmyslet a začít léčbu dle svého uvážení, nebo může začít s léčbou okamžitě. Toto první orientační vyšetření stojí 200,- Kč. Pracoviště je nadstandartně vybaveno, s možností bezplatného občertsvení. Je umístěno ve zvýšeném přízemí a skládá se z přístupové cesty lodžiového typu, odkládací prostor s čekárnou, ordinací a léčebnou místností včetně hygienického zázemí.

Nabízíme

  • Bolest
  • bolesti zad
  • bolesti kloubů
  • Privátní specializovaná ordinace