Velkou skupinu potíží pohybového aparátu jsou bolesti kloubů ,které potkáváme v naší specialisované ordinaci,velmi často.Jedná se převážně o velké a nosné klouby , z nichž na prvním místě jsou kyčle, kolena, ramena.Tyto velké klouby jsou věkem či enormní fyzickou zátěží /práce težší fyzická ,vrcholový sportovec / rychleji opotřebované a při dosavadní zátěži podléhají nekorelaci požadované funkce a možnosti spnění těchto úkolů. Dochází k přetěžování a dekompensaci s průvodní bolestí , která se při neléčení zhoršuje.a omezuje tak pohyb.
Ramena jsou nejčastěji postižena zánětlivým procesem pouzdra kloubu ramenního který znemožňuje plný rozsah pohybu všeni směry,hlavně nahoru a dozadu,Při neléčení pak může dojít k zamrznutí ramene,což je reakce samotného organismu k " zacementování kloubu ,tím jeho ztuhnutí a podle rozsahu k trvalému znehybnění tohoto tak důležitého kloubu pro horní končetiny.Tento proces pak stejně postihuje i ostatní neléčené klouby /kolena kyčle, kde pak jediným řešením je operativní umělá náhrada kloubu což je spojeno s většími či menšími komplikacemi.Odpověď organismu je při neléčeném kloubu nejdříve zhrubění kloubu,případně pak postupující deformace i deformity s porušením osy a tím značném zhoršení funkce pohybu.Proto při bolestech bychom měly neprodleně navštívit lékaře specialistu a začít léčbu pro návrat do původního stavu a nenechat dojít změny tak daleko,Drobné klouby na ruce i noze zhusta podléhají degenerativním změnám a následným popsaným stavem deformit ,což znamená , že klouby nebolí ale z estetického hlediska /kostěné boule na prstech / je velmi nepěkné a omezující "úchop" drobných předmětů/jehla/.

Samostatnou kapitolou je tenisový loket a patní ostruha kde uponové bolesti jsou velmi úporné a opět znemožňují pohyb. Klouby karpální /ruka /, tarsální /noha/ mezižeberní, mezipateřní jsou rovněž postihnutelné intenzivní bolestí znepříjemňujcí náš život. Proto, chceme-li vypadat dobře, být plně funkční a neprožívat život v omezujících bolestech, mějme na zřeteli "hlídat si své klouby a řešit problémy hned ze začátku".