Svaly jsou nedilnou součástí celého pohybového aparátu. Bez nich bychom nebyli schopni jakéhokoliv pohybu. Zakončení svalu v ůponu na kost je vazivovým/ šlacha/ aparátem, který nejvíce podléhá zánětlivým změnám a tam je také největší bolest která nám znepříjemňuje život a pohyb je prakticky pro bolest vyloučen. Každý sval je protkán důmyslnou sítí cév a nervů, které ovlivňují veškeré povely mozku k pohybové aktivitě.Tyto ciltivé struktury podléhají všem negativním vlivům způsobující zánětlivé a bolestivé stavy. Víme jak nesnesitelné bolesti způsobí tenisový loket nebo patní ostruhy, kdy úpony na kostní struktury jsou citliivé na každou zátež a změnu polohy. Pouzdra ramenních kloubů s projekcí do šíjních svalů, jako krční pateř jejíž bolest je značné omezující a bolestivá v obou šíjních svalech, projekce bolestí z hrudní pateře pod lopatky, měkké části v úponech na koleni, v podkolenní,v obou hýždích a pod. Svaly na paži dovedou znehybnit končetinu při postižení ramen. Karpální tunel při postižení ovládá ruční svaly dost podstatným způsobem a bolest vyzařující k prstům je velmi ůporná. I při normálním stavu svalové soustavy svaly procvičujme do maximáních poloh, aby dobře vykonávaly to, k čemu jsou určeny.